• Welcome to Thiên Thanh
    11210 Bellaire # 140

    Houston, TX 77072
    Direct Line: 281-564-0419
  • Hãy Nối Tiếp Sự Thành Công Với Thiên Thanh
    Be part of the success story
Thiên Thanh "A Success Story"

Nối tiếp sự thành công với thương hiệu Thiên Thanh tại địa phương của bạn

✶ Năm 1993 với một diện tích khiêm nhường, Thiên Thanh bắt đầu khởi sự tại thành phố Houston tiểu bang Texas.
✶ Sau 23 năm phục vụ, ngày nay Thiên Thanh đã trở thành một thương hiệu uy tín, với một thế đứng vững chắc trong làng ẩm thực tại Houston cũng như các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada.
✶ Chủ trương THÀNH-TÍN, NHANH GỌN, GIÁ PHẢI CHĂNG, Thiên Thanh đã được sự ủng hộ liên tục của khách hàng, khen ngợi của báo chí, các chuyên gia về ẩm thực.
✶ Năm 2013 Thiên Thanh đã được "World Time Travel Yahoo" chọn là "One Of The Best Local Restaurants in USA".


Click to view

Bạn Có Thể Làm Chủ Một Nhà Hàng Thiên Thanh

Thiên Thanh - Bánh Cuốn Thanh Trì
"America's best place to eat like a local"
Yahoo TimeTraveler
Thiên Thanh - Bánh Cuốn Thanh Trì
11210 Bellaire # 140
Houston, TX 77072
832-236-2517
Thiên Thanh - Bánh Cuốn Thanh Trì
Một Thế Đứng Vững Chắc Trong Làng Ẩm Thực
Tự Làm Chủ - Self Ownership

This business opportunity is better than a franchise.

Ownership - Bạn Làm Chủ 100%
100% Complete
Profit - Lợi Tức Bạn Thu Về100%
100% Complete
Management - Bạn Quản Lý 100%
100% Complete
Monthly Fee - Lệ Phí Trả Hàng Tháng0%
0% Complete

Tự Làm Chủ Self-Ownership Thiên Thanh Tại Thành Phố Của Bạn

Vốn Đầu Tư

• Tổng số đầu tư cho một nhà hàng Thiên Thanh dự trù từ 250 - 350 ngàn.
• Bao gồm mọi chi phí xây dựng luôn cả lệ phí buyout-ownership 125 ngàn.
• Chi phí đầu tư vào xây dựng sẽ tùy thuộc vào tái trang bị một tiệm có sẵn hay một tiệm mới hoàn toàn.

Training

Để tiếp nối sự thành công ở mức cao độ nhất và để lấy lại vốn bạn đã đầu tư trong thời gian gần nhất:
• Chúng tôi sẽ hướng dẫn 2 người bạn chọn tại Thiên Thanh Houston từ 2 tuần trở lên.
• Bạn sẽ được chúng tôi train hết cách thức, điều hành, thực tập từ A-Z..

Grand Opening

Chúng tôi sẽ hiện diện trong thời gian khai trương.
• Để hỗ trợ bạn trong thương vụ và tiếp xúc với khách hàng.

Believe in your investment, success is within reach.

Interested in opening Thiên Thanh Bánh Cuốn restaurant?

Get in Touch

Open Map